صنعت فرش دستباف استان

صنعت فرش دستباف استان

وجود بافنده های ماهر و ورزیده ،ظرفیت بالای اشتغال زنان و دختران ،اشتغال خانگی و تولید دسته محصولات متنوع و قابل صادرات درآمد زایی و داشتن ارزش افزوده بالای 70 درصد ازمزایای این صنعت میباشد ضمن اینکه ورود به صنعت فرش و سایر دستبافته ها بسیار آسان و کم هزینه می باشد زیرا که صنعت دستبافته ها صنعتی با تکنولوژی سطح پایین بوده و نیاز به ماشین آلات سرمایه بر ندارد و با صرف هزینه ای کمتر از 3 میلیون تومان می توان این کسب و کار را شروع کرد.بنا بر این هزینه ورود به این صنعت بسیار پایین است و هر روزه تازه واردانی به این کسب و کار وارد می شوند.قدرت چانه زنی تامین کنندگان و همینطور قدرت چانه زنی خریداران بالا بوده و رقابت بین رقبا هر روز شدیدتر می شود و این صنعت به وسیله کالاهای جایگزین به شدت تهدید می گردد. و سیاست های دولت بر رشد و توسعه فضای کسب و کار دست بافته هامی تواند به شدت اثر گذار باشد.