معرفی خوشه

 معرفی خوشه:

عموماً خوشه ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ را در بر می گیرند که از نظر جغرافیایی، این واحدها می توانند در سطح روستا، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند. بدین نحو، مشخصه خوشه های صنعتی، تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیت های یکدیگر، تولیدات و خدمات مشترک و همین طور چالش ها و فرصت های مشترک است .

خوشه صنعتی شامل واحدهای مختلف کسب و کارمی باشد که تولیدات و یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارائه می کنند. علاوه برتأمین کنندگان مواد اولیه، پیمانکاران فرعی،سازمان های  پشتیبان، مشاوران ، ارایه دهندگان خدمات عمومی، واحدهای  سیستم حمل و نقل و سایر تأمین کنندگان که تولید یا ارایه خدمات در خوشه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تسهیل می کنند را نیز در بر می گیرد. در کنار این ها، گروههای دیگری از فعالان مثل اتحادیه ها، گروههای همیار، تعاونی ها و NGO   ها که ترغیب کننده کسب و کار بخش های مختلف خوشه هستند نیز قرار می گیرند، که به همه آنها «ذینفعان خوشه» گفته می شود. ذینفعان خوشه عبارتند از: بافنده ها ،تولید کننده ها- تأمین کننده های مواد اولیه- تأمین کننده های ماشین آلات- طراحان- رنگرزان- ریسندگان نخ (نخ ریسی) فروشندگان خریداران (مصرف کننده ها)- قالیشویان- رفوگران و پرداخت کاران

سایر ذی نفعان نیز شامل سازمانهای حامی و پشتیبان - دانشگاهها- بانکها- اتحادیه ها BDS ها  (مراکز ارائه خدمات تخصصی) سیستم حمل و نقل می باشند.