چشم انداز خوشه دستبافته ها

چشم انداز خوشه دستبافته ها

خوشه دستبافته های استان کهگیلویه و بویر احمد تا سال 1404با استفاده از سابقه طولانی تولید و با تکیه بر هنر های دستی خاص و منحصر به فرد منطقه با احیا برند محلی بتواند در بازار ملی جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد و بتواند چند ویژگی زیر را دنبال کند :

1.رشد سهم بازار داخلی از 20000 متر مربع به مقدار 300000 متر مربع در سال 1404 

2. رشد صادرات محصول از 4/ درصد کل تولیدات کشور در سال 1394 به 6درصد در سال 1404

استراتژی های اصلی

1-تامین مواد اولیه و خام باکیفیت بالا

2 -توسعه بازارهای داخلی و خارجی