ایجاد واحد بسته بندی ونگهداری محصولات کنسرسیوم دراستان

عنوان طرح پیشنهادی: ایجاد واحد بسته بندی ونگهداری محصولات کنسرسیوم دراستان

ارائه دهنده ی طرح (CDA ):  نوربخش باباخانی

خوشه کسب و کار: خوشه دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز: 800میلیون ریال

تاریخ پیشنهاد طرح: 12/12/1395

آدرس و شماره تلفن ارائه دهنده طرح: یاسوج بلوار بویراحمد کاشانی 5 جهاد دانشگاهی استان

امضاء ارائه دهنده:

عنوان طرح:

ایجاد واحد بسته بندی ونگهداری محصولات کنسرسیوم دراستان

بیان مسئله و ضرورت انجام طرح:

به منظور تکمیل حلقه مفقوده تولید ایجاد واحدبسته بندی ونگهداری مطابق با استانداردهای ملی وجهانی ضروری به نظر می رسد ,لذا با راه اندازی وایجاد این مرکز ضمن ایجاداشتغال موجب افزایش درامد کنسرسیوم وذی نفعان شده ومطابق با استانردهای جهانی محصولات بسته بندی ونکهداری می گردند امروزه بسته بندی نشانگر کیفیت کالا نیز می باشد وهرشرکتی سعی می نماید کالای خودرا بابسته بندی جدیدی ارائه نماید

کلید واژه ها:

بسته بندی نگهداری تکمیل حلقه مفقوده افزایش کیفیت  -نشان یا برند کنسرسیوم

شرح خدمات:

بسته بندی از مواردی است که نشان دهنده کیفیت کالا ومحصولات است  .بالیجاد واحدبسته بندی ونگهداری میشود تولیدات کنسرسیوم را به خوبی عرضه ومعرفی کرد .درضمن کارکرد این واحد معرف تکمیلحلقه مفقوده تولیدنیزمیباشد .

اهداف و خروجی های واقعی انجام طرح:

ایجاد واحد بسته بندی ونگهداری مطلبق استانداردهای  جهانی افزایش کیفیت محصولات کنسرسیوم کاهش قیمت تمام شده معرفی محصولات کنسزسیوم

ذینفعان طرح: تولیدکنندگان  ,فروشندگان اعضای کنسرسیوم

مبلغ پیشنهادی: 800میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی: 12/12/1395لغایت30/06/1397